Xử lý nước ngầm có mùi hôi

Nước thải sinh hoạt, rác thải đang làm cho nguồn nước ngầm gần mặt đất trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.
Thực tế cho thấy, tại các khu công nghiệp, khu vực đô thị đông dân cư không có hệ thống thoát nước hoặc thu gom nước thải hiện nay đang phải đối mặt với sự ô nhiễm nguồn nước rất lớn.
Theo nhiều kết quả thống kê, hầu hết nguồn nước ngầm có độ sâu từ 3 - 20m có chứa nhiều vi sinh vật, cặn lắng, chất hữu cơ thối rữa và khí H2S.
Đặc trưng dễ nhận biết là nước có nhiều bọt khí, mùi thối khó chịu, có nhiều cặn nhỏ màu đen hoặc nâu vàng đôi khi có bùn.
Việc xử lý nguồn nước ô nhiễm này sử dụng cho sinh hoạt hiện nay có nhiều phương pháp. Tuy vậy để chọn được phương pháp tối ưu, thích hợp nhất hãy liên hệ với chúng tôi.
Trên cơ sở kiểm tra thực tế chúng tôi sẽ giúp bạn có được nguồn nước tốt và chi phí thấp nhất.
Kết quả hình ảnh cho h2s in water