Dịch vụ làm hồ sơ cấp phép xả thải tại Thanh Hoá

Dịch vụ làm hồ sơ cấp phép xả thải tại Thanh Hoá

Quý đơn vị có nhu cầu làm dịch vụ xin giấy cấp phép xả thải tại Thanh Hoá vui lòng liên hệ Hotline của công ty chúng tôi: 
0941266398

Tại sao phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
- Giấy phép xả thải là hồ sơ pháp lý quan trọng đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong quá trình hoạt động có phát sinh nước thải. Giúp doanh nghiệp nắm bắt được chất lượng, lưu lượng nguồn nước thải từ đó đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả, đạt quy chuẩn cho phép.
- Giấy phép xả thải cung cấp cho cơ quan quản lý biết được nguồn gốc xả nước thải, chất lượng nước thải và nguồn tiếp nhận. Tạo cơ sở để đối chiếu, kiểm tra và giám sát chất lượng nguồn tiếp nhận. Từ đó giúp cho công tác quản lý môi trường của nhà nước đối với doanh nghiệp được tốt hơn.
Đối tượng phải lập hồ sơ xin cấp phép xả thải
- Doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xả thải vào nguồn nước.
Quy trình lập hồ sơ xin cấp phép xả thải
- Doanh nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải có công suất phù hợp với lưu lượng xả thải và đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn thải ra môi trường tiếp nhận.
- Phải lắp đồng hồ theo dõi lưu lượng xả thải hàng ngày để có căn cứ lập hồ sơ xin cấp phép xả thải.
* Hồ sơ xin cấp phép gồm:
- Đơn đề nghị xin cấp phép theo quy định
- Đề án báo cáo xả thải vào nguồn nước
- Bản hướng dẫn vận hành, thuyết minh công nghệ, bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải
- Kết quả phân tích chất nước nước thải trước và sau hệ thống xử lý
- Kết quả phân tích chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận như ao, hồ, sông, kênh, mương....
* Số lượng hồ sơ gồm: 2 bộ hồ sơ xin giấy phép xả thải kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.
- Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế và lấy 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý để kiểm chứng. Nếu mẫu nước này đạt chuẩn thì sẽ cấp giấy phép xả thải.
lake, water

Cơ quan cấp giấy phép xả thải
+ Bộ TNMT cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp:
- Xả nước thải với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản
- Xả nước thải với lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác
+ UBND cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp xả thải với lưu lượng dưới quy định thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT.

* C.ty chúng tôi nhận làm hồ sơ xin cấp phép xả thải đối với tất cả các đối tượng!

Các dịch vụ khác liên quan:
* Quan trắc môi trường
* Xử lý chất thải
* Lập hồ sơ đánh giá tác động