Xử lý nước cho trang trai chăn nuôi bò sữa tại Thanh Hóa

1. Xử lý nước cấp cho trang trại bò sữa


Bò sữa yêu cầu nguồn nước cấp sạch đạt tiêu chuẩn nước cấp cho  người


Xử lý nước cho bò sữa tại Thanh Hóa

Hệ thống xử lý nước cấp cho trang trại bò sữa

Xử lý nước cho bò sữa tại Thanh Hóa

Nước được xử lý qua hệ thống bể lọc và lọc tinh bằng hệ thống bồn lọc áp lực cao cấp.
Bồn lọc được làm bằng thép, sơn chống gỉ và gia cố chắc chắn.

nuôi bò sữa tại Thanh Hóa

Bò sữa được tắm sạch sẽ trước khi vắt sữa

2. Xử lý nước thải trang trại chăn nuôi bò sữa

xử lý nước thải chăn nuôi bò sữa

Chất thải từ chuồng trại bao gồm phân và nước thải được thu gom để xử lý.
Chúng tôi áp dụng các biện pháp xử lý tiên tiên đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý một cách tốt nhất.