Clorin 70% - Ca(OCl)2

Cung cấp Clorin và các loại hóa chất khử trùng tại Thanh Hóa.

Cung cấp clorin tại Thanh Hóa - 0982922963

Thành phần: Calcium hypocholorite 70% - Ca(OCl)2

Đặc điểm:

- Nhiệt độ nóng chảy:100oC

- Nhiệt độ sôi : 175oC

- Độ hoà tan trong nước : 21g/100ml

- Clorin là bột màu trắng rắn trong đó có mùi mạnh của clo.

Chuyên dùng:

- Xử lý nước ban đầu ao nuôi tôm cá thành phẩm, ao ương giống;

- Diệt khuẩn ao nuôi thành phẩm

- Chất tẩy trùng, sát khuẩn mạnh, xử lý nước công nghiệp...