Bột Sô Đa (Natri Cacbonat - Na2CO3)

Natri cacbonat là một loại muối cacbonat, có công thức hóa học là Na2CO3. Natri cacbonat là một muối bền trong tự nhiên, thường có trong nước khoáng, nước biển và muối mỏ trong lòng đất. Một số rất ít tồn tại ở dạng tinh thể có lẩn canxi cacbonat. Quá trình hình thành trong tự nhiên chủ yếu do sự thay đổi địa hình Trái Đất làm một số hồ gần biển hoặc vịnh bị khép kín, dần dần lượng muối tích tụ lại và bị chôn vùi vào lòng đất tạo thành mỏ muối. Lướng muối còn lại trong tự nhiên (nước biển) được hình thanh do hòa tan khí CO2 trong không khi.
bột sô đa, natri cacbonat tại thanh hóa

Tính chất hóa học


Tác dụng với axít tạo thành muối, nước và giải phóng khí CO2:

Na2CO3 + 2HCl => 2NaCl + H2O + CO2

Tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới:

Na2CO3 + Ca(OH)2 => 2NaOH + CaCO3

Tác dụng với muối tạo thành muối mới:

Na2CO3 + CaCl2 => 2NaCl + CaCO3

Không bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao

Ứng dụng trong thực tiễn

Trong xử lý nước, natri cacbonat dùng làm mềm nước
Trong công nghiệp, natri cacbonat được dùng để nấu thủy tinh, xà phòng.
Sản xuất keo dán gương, thủy tinh lỏng.