Than hoạt tính lót nền nhà chống tia đất

Cung cấp than tre hoạt tính dạng hạt dùng lót nền nhà, chống tia đất

Thông số kỹ thuật:
- Tỉ trọng: ~300kg/m3
- Kích thước: hạt 3-4mm
- Độ iod: ~700
- Đóng bao: 10kg
Than lót nền nhà, chống tia đất

Than chống tia đất, than lót nền nhà, than lót sàn