NaOH - Xút - Caustic soda

 Natri hydroxyt - Xút - NaOH tại Thanh Hóa

Xút NaOH tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Thông tin cơ bản

- Công thức: NaOH 98 % - 99%

- Ngoại quan: hình vảy, mày trắng trong suốt

- Xuất xứ: Trung Quốc - Taiwan

Cung cấp xút vảy (NaOH) tại Thanh Hóa

Tính chất

NaOH là khối tinh thể không màu. Trọng lượng riêng 2,02. Hấp thụ nhanh CO2 và nước của không khí, chảy rữa và biến thành Na2CO3. Nhiệt độ nóng chảy 327,6 ± 0,9oC. Nhiệt độ sôi 1388oC. Dễ tan trong nước, tan nhiều trong rưọu và không tan trong ete.

NaOH rơi vào bông, vải, giấy …sẽ làm chúng bị mục nát. Để hở ra ngoài không khí nó sẽ hút CO2, tạo thành Na2CO3. NaOH là bazơ mạnh.

Công dụng

- Dùng trong công nghiệp sản xuất xà phòng, giấy

- Tẩy vải, sợi, phụ nhuộm.

- Xử lý dầu mỡ, chế tạo và nạp ắc qui kiềm.

- Chế biến dược phẩm, thực phẩm.

- Xử lý nước .

Bao bì , bảo quản

- Chứa trong bao tải, bao PP có lớp PE bên trong. Để xa các loại axít và các sản phẩm có chứa Xellulo.

- Khi tiếp xúc trực tiếp phải trang bị phòng hộ lao động, tránh bắn vào mắt, da.