Sơ đồ công nghệ xử lý nước sinh hoạt

1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước mặt cấp nước cho sinh hoạt

sơ đồ công nghệ xử lý nước mặt cho sinh hoạt

2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm cho sinh hoạt

sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm cấp nước cho sinh hoạt

Xem thêm: Hướng dẫn xây bể lọc nước giếng khoan