Xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám tại Thanh Hóa

Xử lý nước thải bệnh viện, nước thải phòng khám tại Thanh Hóa

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
CÔNG NGHỆ: Hợp khối thiết bị
Công suất: 180 m3/ngày đêm
Hình ảnh thi công:
Xử lý nước thải y tế tại Thanh Hóa

Xử lý nước thải y tế tại Thanh Hóa

Xử lý nước thải y tế tại Thanh Hóa

Xử lý nước thải y tế tại Thanh Hóa

Xử lý nước thải y tế tại Thanh Hóa
Tiêu chuẩn xả thải cột B - QCVN28/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét